24 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/4 2020

113 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

113 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

7 patienter vårdas i andra län.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 1 patient, yngre än 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 117 personer.

Totalt har cirka 550 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. Över 310 personer har skrivits ut till hemmet.

3Z3S