25 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 25/4 2020

97 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

97 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: Två patienter, båda äldre än 70 år med underliggande sjukdom.
Totalt antal avlidna på sjukhus, 119 personer.

Totalt har cirka 555 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. Över 329 personer har skrivits ut till hemmet.

NNMW