7 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 7/4 2020

143 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 34 av dessa patienter får intensivvård.

143 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 34 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 2 patienter. Båda patienterna äldre än 70 år och med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 56 personer.

Totalt har över 300 patienter med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland varav 120 skrivits ut.

QTXB