9 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 9/4 2020

115 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 32 av dessa patienter får intensivvård.

115 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 32 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 4 patienter.
3 patienter äldre än 70 år varav 2 med underliggande sjukdom.
1 patient under 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 67 personer.

Totalt har över 350 patienter med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland varav cirka 150 skrivits ut.

W11D