26 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland den 26/3 2020

70 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 15 patienter av dessa får intensivvård.

Ytterligare tre personer har avlidit det senaste dygnet, två patienter är äldre än 70 år och en patient under 70 år. Alla tre hade underliggande sjukdomar.

GDHA