20 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 20/3

Sex personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland, 20/3. En person har avlidit, ingen patient vårdas på intensivvårdsavdelning.

Sex personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen patient vårdas på intensivvårdsavdelning. Under fredagen avled dessutom ytterligare en patient med konstaterad covid-19, en äldre man med flera underliggande sjukdomar

Totalt i Region Sörmland fem avlidna sedan i måndags 16/3, fyra män och en kvinna. Alla äldre personer med flera underliggande sjukdomar och tillhörande den riskgrupp som Folkhälsomyndigheten anger, det vill säga personer 70 år och uppåt.

WGP8