21 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 21/3

Sju personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland.

Sju personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Fyra av patienterna vårdas på intensivvårdsavdelning.

1K5R