22 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 22/3

Arton patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland.

Arton patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Sju av patienterna får intensivvård.

3C2A