23 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 23/3

Tjugofyra personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Sex av dessa patienter vårdas på intensivvårdsavdelning. Under helgen avled dessutom två personer med konstaterad covid-19.

Tjugofyra personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Sex av dessa patienter vårdas på intensivvårdsavdelning.

Under helgen har två personer med konstaterad covid-19 avlidit. En kvinna i åldersgruppen 70 och uppåt med underliggande sjukdomar och en kvinna upp till 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt har sju personer avlidit i Region Sörmland med konstaterad covid-19.
Detta är den samlade informationen som lämnas från Region Sörmland.

R7X4