24 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 24/3

Trettionio personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland.

Trettionio personer med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Tretton av dessa patienter får intensivvård.

Två patienter får intensivvård utanför länet.

Detta är den samlade informationen som lämnas från Region Sörmland.

UPXQ