25 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 25/3

69 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland.

69 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland.

15 av dessa får intensivvård. Tre patienter får intensivvård utanför länet.

Ytterligare två patienter har avlidit sedan rapporten 24/3, två äldre kvinnor, 70 år och uppåt med underliggande sjukdomar.

Totalt 9 avlidna.

Detta är den samlade informationen som lämnas från Region Sörmland.

BQZ7