31 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter Region Sörmland 31/3

112 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 28 av dessa patienter får intensivvård.

112 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 28 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 6 patienter. 4 patienter äldre än 70 år, 2 patienter yngre 70 år. Samtliga med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 23 personer.

B8VR