25 oktober 2019

Uppdatering förbrukningsmaterial

Ännu fungerar inte varuleveranserna som de ska men bedömningen är att Region Sörmland klarar sig över helgen och en bit in i nästa vecka.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter är igång och regionen har inte ställt in några operationer eller annan verksamhet. De dagliga möten som hålls på grund av varuproblemen fortsätter även nästa vecka.

P1Z1