17 mars 2020

Uppdatering om covid-19 patienter i Region Sörmland

På tisdagseftermiddagen vårdas fem personer med konstaterad covid-19 inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. En av dessa vårdas på intensivvårdsavdelning.

Under tisdagen avled dessutom en patient med konstaterad covid-19. Det handlar om en äldre person med underliggande sjukdomar.

Då vi ändrat riktlinjerna för provtagning och nu främst provtar patienter med akut luftvägsinfektion som finns på sjukhus, ändrar vi informationen till allmänheten vad gäller antal smittade i regionen. Fortsättningsvis informerar vi om vi har fall som intensivvårdas.

CAX2