21 oktober 2019

Uppdatering om förbrukningsmaterial

Läget kring leveranser från Apotekstjänst är oförändrat. Genom att Region Sörmland gör fortsatta direktbeställningar, har en central hantering av förbrukningsmaterialflödet och fördelning av material mellan verksamheterna i regionen bedöms att vården kan bedrivas utan störningar.

Uppdatering förbrukningsmaterial 25/10

Ännu fungerar inte varuleveranserna som de ska men bedömningen är att Region Sörmland klarar sig över helgen och en bit in i nästa vecka.
Hälso- och sjukvårdens verksamheter är igång och regionen har inte ställt in några operationer eller annan verksamhet. De dagliga möten som hålls på grund av varuproblemen fortsätter även nästa vecka.

Så fungerar materialförsörjningen i Region Sörmland

Det finns ett politiskt beslut från 2014 om att Sörmland ska ha ett centralt system för materialhantering.

Detta för att en organisation, verksamhetsservice, ska säkerställa och ha ansvar och kontroll på det material som finns på sjukhus och vårdcentraler istället för att alla verksamheter sköter sina egna beställningar. Alltså, det läggs ett fåtal större beställningar till regionen för att säkra hela behovet istället för många små från varje verksamhet.

På sjukhusen har verksamhetsservice egna lager med förbrukningsmaterial som verksamheterna behöver. Via IT-systemet registreras alltid tillgången på produkter, både när de hämtas ut och när de fylls på. Vi kan därför alltid följa och se behov och tillgång på enskilda produkter.

På sjukhusen finns så kallade sekundärförråd dit det löpande levereras en mängd olika artiklar. Medarbetare på regionservice fyller hela tiden på avdelningarnas förråd med produkter från sekundärförråden.

Arbetssättet, som är en del av Region Sörmlands robusthetsstrategi för att vi ska klara händelser utöver de vardagliga, har planerats och införts sedan ungefär ett år tillbaka.

Efter bytet av leverantör till Apotekstjänst den 1/10 har leveranserna inte fungerat optimalt. Region Sörmland gick därför upp i stabsläge den 7 oktober. Samma dag bildades en krisgrupp för att hantera situationen. Då regionen inte har behövt ställa in planerad verksamhet utifrån brist på material är bedömningen att vi inte behöver ha ett regionalt stabsläge.

Den 9 oktober fattade krisgruppen beslut om att börja beställa material direkt av våra upphandlade leverantörer via vårt e-handelssystem. Detta för att vara säkra på att få leveranser av material som behövs för att bedriva verksamheten.

 

17CF