På bilden syns Henrik Wiklund, vårdenhetschef geriatriska avdelningen, Drottning Silvia och Petra Tegman, bitr. verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet

28 maj 2019

Utmärkelse för utbildning i demensvård

Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset blev idag, 28 maj, den tredje slutenvårdsavdelningen i Sverige att bli Silviacertifierad i demensvård. Under en ceremoni på eftermiddagen fick 57 medarbetare ta emot diplom av Drottning Silvia.

– Fokus var utbildning i demenssjukdomar och att vi ska arbeta efter Silvahemmets vårdfilosofi med deras fyra hörnpelare som nu utgör vår värdegrund på avdelningen. De är symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation, berättar Henrik Wiklund, vårdenhetschef på geriatriska avdelningen.

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter och utbildar i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka. Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset fick ta emot certifikat nummer nittio.

8A7V