8 december 2020

Utökade resurser för gråstarrsoperationer

Upp till 2000 gråstarrsoperationer extra per år. Det är resultatet av den upphandling som nu är klar. Upphandlingen förkortar väntetiden för operation av grå starr, en ögonsjukdom som gör ögats lins grumlig och ger dålig syn.

-Region Sörmland arbetar hårt med att på flera sätt förbättra tillgängligheten till vården, särskilt nu på grund av den pågående coronapandemin. Denna resursförstärkning till ögonsjukvården är ett sådant exempel som kommer hjälpa många sörmlänningar, säger Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Upphandlingen gäller hela förloppet vid gråstarrsoperation: förundersökning, operation och eventuell efterkontroll. Ögonkliniken står för den medicinska bedömningen av patienter som står i kö för gråstarrsoperation och prioriterar utifrån behov.

- Det här är väldigt positivt eftersom vi har långa väntetider i dagsläget. Nu får de sörmlänningar som behöver operera sin grå starr snabbare hjälp. Att vi som har helhetssynen över de som väntar på operation i Sörmland står för den medicinska prioriteringen gör att vi kan säkerställa att de som har störst behov får hjälp först, säger Ingrid Krona, verksamhetschef på ögonkliniken.

Syftet med upphandlingen är att korta väntetiden till gråstarrsoperation. Avtalet gäller i två år och kan förlängas till som mest fyra år totalt. Väntetiden i dagsläget är mellan sex och åtta månader och varje år opererar ögonkliniken ungefär 3000 sörmlänningar för gråstarr och ytterligare några tusen opereras utanför region Sörmland varje år.

CFR8