11 november 2019

Enkel vaccination räddar liv

Nu går vi in i influensatider och för vissa grupper är det extra viktigt att vaccinera sig. Från och med den 19 november har regionens vårdcentraler drop-in-tider för vaccination.

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret.

För de flesta innebär Influensan hög feber, hosta, huvud- och ledvärk. Oftast tillfrisknar man inom en vecka. Men för de som tillhör en riskgrupp kan influensan innebära allvarlig sjukdom och risk för komplikationer.

Särskilt utsatta är äldre och gravida samt personer i alla åldersgrupper som har en kronisk sjukdom. Influensavaccination rekommenderas därför till dessa grupper för att förhindra svår sjukdom, komplikationer och dödsfall.
– Om du tillhör någon av dessa grupper är vaccinationen kostnadsfri, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Typerna av influensavirus varierar från år till år och vaccinet anpassas efter det. Det är viktigt att personer i alla åldrar som tillhör någon av riskgrupperna vaccinerar sig varje höst för att få ett bra skydd mot den aktuella influensatypen.

Vaccinet är pålitligt, väl beprövat och ger det bästa skyddet mot svår influensa. Vaccinet skyddar inte alltid mot att få sjukdomen men däremot mot att få en svår sjukdom som kräver sjukhus- eller intensivvård.
– Forskning visar också att det är lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos de äldre som har influensavaccinerat sig. Detta visar vilken kraftigt belastning sjukdomen är för de äldre, säger Helena Hervius Askling.

Under vecka 45 skickade Region Sörmland ut ett vykort till de som är födda 1954 eller tidigare, för att påminna om vaccinationen.

Följande riskgrupper erbjuds kostnadsfritt vaccin

  • Personer födda 1954 eller tidigare.
  • Alla gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 (eller tidigare om den gravida ingår i annan riskgrupp)

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som påverkar andningen (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • svårinställd diabetes
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Här kan sörmlänningarna vaccinera sig

Man vaccinerar sig på den vårdcentral som man tillhör. Vårdcentralerna Fröslunda, City, Tunafors och Torshälla har gemensam vaccination. Från och med 19 november har vårdcentralerna i länet särskilda drop-in-tider, som finns publicerade på vårdcentralens 1177-sida. Passar inte tiderna kan man istället boka tid på sin vårdcentral via telefon eller webb.

För mer information

Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Region Sörmland,
072 -142 09 33

G44Y