6 februari 2019

Valla distriktsmottagning

Som vanligt utan större skillnad. Så blir det för distriktssköterskemottagningen i Valla från den 1/3 då mottagningen tas över av privata Vår vårdcentral. Verksamheten blir kvar på samma plats, i helt nyrenoverade lokaler.

Lindens vårdcentral som tidigare ansvarat för distriktssköterskemottagningen koncentrerar sin verksamhet till Katrineholm och alla patienter som är listade på Linden följer automatiskt med dit, detta gäller även barn inskrivna på barnavårdscentralen.

De patienter som vill träffa distriktssköterska i Valla och också gå på barnavårdscentralen där behöver dock lista om sig till Vår Vårdcentral, som är en privat vårdcentral med avtal med Region Sörmland via Hälsoval.

– Öppettiderna kommer att vara samma som tidigare och personal från Vår Vårdcental kommer att finnas på plats i lokalerna som vi nu startar renoveringen av, säger Mats Henningsson enhetschef på Hälsoval i Region Sörmland.

Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
W43S