18 september 2020

Viktigt att stanna hemma i väntan på provsvar

Antalet fall av covid-19 ökar i Sörmland. Risken är att spridningen tar än mer fart om inte reglerna som gäller följs. Att testa sig för pågående covid-19 infektion och inte vänta hemma på resultatet innebär en fara för andra

- Tyvärr har vi noterat ett antal fall i länet där personer testat sig för pågående covid-19 infektion men sedan inte stannat hemma i väntan på provsvar utan gått till sina ordinarie möten, kvällsaktiviteter, träningar och annat. När provsvaret sedan kommit har det visat sig vara positivt. Genom att göra så utsätter dessa personer andra för risk och smittan kan föras vidare, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Att antalet konstaterade covid-19 fall ökat under de senaste veckorna är i sig inte konstigt enligt Signar Mäkitalo eftersom skolor och arbetsplatser är igång igen efter sommaren.
- Men att testa sig för pågående covid och sedan leva som vanligt är inte acceptabelt. Testar man sig för covid ska man ha symtom och stanna hemma. Är resultatet sedan negativt kan man räkna med att man endast har en vanlig förkylning och agera utifrån det.

 

GETW