Illustration med gubbar i olika färger
4 maj 2020

Vilka tycker du borde få årets kulturstipendier?

Varje år delar Region Sörmland ut 150 000 kr i stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra aktörer som bidrar till kulturlivet i Sörmland. Nu är det dags att föreslå och själv söka!

Kulturstipendier delas ut till aktörer som genom kulturella insatser bidragit, eller har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets kulturliv.

Det går bra både att söka själv och att föreslå andra inom de fyra kategorierna;

Professionell Konst/kultur

För professionellt verksamma personer

  • med konstnärlig högskoleutbildning,
  • med annan konstnärlig utbildning eller
  • som genom konstnärligt lärlingskap eller lång erfarenhet förvärvat motsvarande kunskaper.

Fortbildning

Riktar sig till verksamma konstnärer i länet som vill vidareutveckla sig inom sitt konstområde.

Studiehjälp

Till personer som går konstnärlig högskoleutbildning, eller motsvarande, i Sverige eller utomlands.

Unga på väg

För personer som under ansökningsåret fyller högst 26 år och nyligen utexaminerats från konstnärlig högskoleutbildning.

Sökande och föreslagna ska ha tydlig anknytning till Södermanlands län.

Välkommen med din ansökan eller förslag senast 1 juni 2020!

Läs mer och ladda ner blanketter här! 

VEC4