11 mars 2020

Ytterligare fall med Covid-19 i Region Sörmland

Under onsdagseftermiddagen, 11/3, konstaterades ytterligare fem vuxna personer vara smittade med covid-19. Samtliga har varit i ett riskområde utomlands.

Under onsdagen konstaterades fem personer i Sörmland vara smittade med sjukdomen covid-19. Alla fem personerna har varit i riskområden, Italien och Österrike. Det handlar om vuxna personer som samtliga är isolerade i hemmet och är lindrigt sjuka. Smittspårning kring de fem personerna har startat.

Även de två tidigare bekräftade fallen handlar om vuxna personer som varit i riskområden. De är lindrigt sjuka och är isolerade i hemmet.
Totalt alltså sju fall av covid-19 i Sörmland den 11/3.

Totalt tas prover för covid-19 på mellan tio och tjugo personer i Sörmland varje dag.

Med anledning av covid-19 avråder vi från besök till inneliggande patienter på våra sjukhus, om inte särskilda skäl föreligger. Har du luftvägssymptom som hosta och/eller andningssvårigheter förbjuder vi helt besök till inneliggande patienter på våra sjukhus.

För snabbare beslutsvägar och bättre samordning har regionen sedan i förmiddags ett regionalt stabsläge.

GGKJ