12 mars 2020

Ytterligare fall med Covid-19 i Sörmland - en person vårdas på sjukhus

Under torsdagseftermiddagen, 12/3, konstaterades ytterligare fyra vuxna personer vara smittade med covid-19. En av dem vårdas på sjukhus.

Under torsdagen konstaterades fyra personer i Sörmland vara smittade med sjukdomen covid-19. Tre av dem är isolerade i hemmet och är lindrigt sjuka. Smittspårning kring personerna har startat.

Den fjärde personen som konstaterats vara smittad med covid-19 vårdas på sjukhus. Smittspårning pågår även kring denna person. Här sker smittspårning även på sjukhuset då personen varit inlagd sedan måndag 9/3.

Totalt alltså 11 fall av covid-19 i Sörmland den 12/3.

Ökad bemanning på 1177

Då 1177 Vårdguiden har varit hårt belastade kommer bemanningen att ökas. Detta för att hålla ned svarstiden som periodvis varit lång. Det är viktigt att personer som har frågor om covid-19 men som inte är sjuka eller har symtom ringer 113 13 istället för 1177.

5CNV