10 mars 2020

Ytterligare fall med Covid-19 i Sörmland

Region Sörmland har nu två bekräftade fall med sjukdomen covid-19. Under tisdagseftermiddagen konstaterades ytterligare en vuxen person vara smittad.

Person nummer två som konstaterats vara smittad har varit i norra Italien, bedöms vara lindrigt sjuk och vårdas i hemmet. Personen följde alla instruktioner efter hemkomsten när hen kände symptom.

Smittspårning har inletts.

Totalt alltså två fall av covid-19 i Sörmland den 10/3.

Här finns information om hur Region Sörmland arbetar med Covid-19. 

Här hittar du nyheten som publicerades i samband med det första konstaterade fallet i Sörmland. 

XG4Y