16 mars 2020

Ytterligare smittade och en avliden i covid-19

Under måndagseftermiddagen, 16/3, konstaterades ytterligare fem vuxna personer vara smittade med covid-19. Fyra av dem har milda symtom men en person har avlidit.

Under måndagen konstaterades fem personer i Sörmland vara smittade med sjukdomen covid-19. Fyra med milda symtom och en person som tyvärr har avlidit. Det handlar om en äldre multisjuk patient.

En person med konstaterad covid-19 får för närvarande intensivvårdsbehandling i Region Sörmland.

Totalt alltså 33 fall av covid-19 i Sörmland den 16/3 varav en avliden.

Då vi ändrat riktlinjerna för provtagning och nu främst provtar patienter med akut luftvägsinfektion som finns på sjukhus ändrar vi informationen till allmänheten vad gäller antal smittade i regionen. Fortsättningsvis informerar vi om vi har fall som intensivvårdas.

5XBG