Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Årets tema för suicidpreventiva dagen handlar om att hela samhället behöver involveras för att förebygga suicid. Välkommen att anmäla dig till ett webbsänt seminarium som är öppet för alla och kostnadsfritt!

- Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. 2020 är ett speciellt år i många avseenden, bland annat utifrån en pandemi som har drabbat människor världen över. Pandemin är inte över och vi vet inte hur den fortsatt kommer att påverkar oss, men vi vet att i svåra tider behöver vi värna om varandra extra mycket, säger Sabrin Granath, ny samordnare för suicidprevention i Region Sörmland.

Folkhälsomyndigheten, Mind, NASP, SPES samt Suicide Zero anordnar ett webbsänt seminarium med fokus på det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris. Vad kan olika aktörer – inom så väl offentlig sektor som ideella organisationer – göra på egen hand och i samarbete med andra, för att bredda det suicidpreventiva arbetet?
Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt.

Datum: 10 september, 2020
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Webbsänt seminarium

Programinnehåll:

  • Koppling mellan dödsorsaksregistret och olika socialtjänstregister - Jeroen De Munter, statistiker, Socialstyrelsen
  • Skolan som skyddsfaktor - Goda exempel från Linköpings kommun om hur man kan arbeta förebyggande bland barn med sämre socioekonomiska villkor - Hilda Johnsson, socialantropolog
  • Skam – hur påverkar skam oss och hur kan vi möta skamkänslor hos människor med självmordstankar? - Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare Mind
  •  Substansberoende och självmord - Lotfi Khemiri, Med. dr. Karolinska Institutet och Beroendecentrum
  • Social utsatthet och risk för självmord – Folkhälsomyndigheten
  • Utredarna Jenny Telander, Hillevi Busch och Emma Björkenstam belyser psykosocial utsatthet och kopplingen till suicid ur olika aspekter
  • Presentation av kunskapsmaterial
  • Årets journalistpris för bästa rapportering

Anmäl dig via Karolinska institutets anmälningsformulär.  

NASP=Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
SPES=Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

 

Datum:

Torsdag 10 september 2020

Plats:

Webbsänt seminarium

Tid:

13:00 - 16:00

10 september
RXPA