Kalender

 • 20 april 18:30

  Berättarcafé spökhistorier

  Under årtusenden var muntligt berättande vårt enda sätt att sprida information, komma ihåg och föra vidare. Det muntliga berättandet är djupt förankrat i människans själ och förtjänar att hållas vid liv. Välkommen till ett digitalt berättarcafé på tema spökhistorier. Gästberättare är skådespelaren Karin Fichtelius. Kom och lyssna eller dela din egen spökhistoria.

 • 22 april 18:00

  Gör Wikipedia bättre tillsammans -tema hbtqi

  Var med och förbättra innehållet på Wikipedia utifrån ett hbtqi-perspektiv! Var med på digital skrivstuga. Du kan vara helt nybörjare eller van att redigera på Wikipedia.

 • 11 maj 14:00

  Bli handledare för en reporterskola - informationsträff 2 med Minibladet

  Vill du testa en ny MIK-aktivitet för barn på biblioteket? Hösten 2021 drar Minibladet igång en utbildning för dig som vill testa ett nytt koncept för att jobba med barns medie- och informationskunnighet på fritiden. Välkommen till en öppen informationsträff (utan förbindelser) där du får veta mer.

 • 17 maj 13:00

  Inspirationsdagen - allas rätt till läsning och kultur inom omsorgerna

  Inspirationsdagen 2021 är för dig som arbetar med eller är intresserad av läsning och kultur inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Träffen blir i år digital. Det är gratis delta!

 • 18 maj 13:00

  Gör Wikipedia bättre tillsammans -tema hbtqi

  Var med och förbättra innehållet på Wikipedia utifrån ett hbtqi-perspektiv! Var med på digital skrivstuga. Du kan vara helt nybörjare eller van att redigera på Wikipedia.

 • 9 juni 11:00

  Träff om lättlästa bokcirklar och läsmod

  Vi samtalar utifrån och om boken Bokcirkel i lättläst – att skapa läsmod hos läsare med funktionsvariationer.