Kalender

  • 28 maj 00:00

    Tillsammans skapar vi biblioteket

    Kom på en fortbildningsdag om att bemöta och att mötas, om att utveckla sin interkulturella kompetens och om att skapa inkluderande bibliotek.

  • 28 maj 08:30

    Bibliotekschefsmöte

    Bibliotekschefsmöte i kombination med att vi under dagen även tar del av kunskap, berättelser, resultat och erfarenheter från vår pågående forskningscirkel.