Barn, MIK och digitalt läsfrämjande

Studiedag med fokus på att utveckla biblioteksverksamhet som stärker medie- och informationskunnigheten bland barn från 7 år och uppåt.

Dagen riktar sig alla som arbetar med barn och unga samt personer som arbetar med digitala frågor och Digitalt först-ambassadörer i Sörmland, Västmanland och Östergötlands län. Dagen är en del av Digitalt först-satsningen.

Program kommer.

Datum:

Onsdag 4 december 2019

Plats:

Katrineholm, Safiren

4 december
QHBK