Hur går vi vidare med Ökad mediesamverkan?

Denna eftermiddag fattar vi gemensamt beslut kring hur vi ska gå vidare med frågorna kring ökad mediesamverkan.

Mötet hålls under eftermiddagen. Plats meddelas senare.

Datum:

Tisdag 3 mars 2020

Tid:

13:00 - 16:00

3 mars
QFMR