Bibliotekschefsmöte

Bibliotekschefsmöte i kombination med att vi under dagen även tar del av kunskap, berättelser, resultat och erfarenheter från vår pågående forskningscirkel.

Tillsammans skapar vi biblioteket heter forskningscirkeln som sker inom ramen för Språk, makt, skapande.

 

Datum:

Torsdag 28 maj 2020

Plats:

Sörmlands museum, Nyköping

Tid:

08:30 - 16:00

28 maj
AZSS