Bibliotekschefsmöte

Bibliotekschefsmöte i kombination med att vi under dagen även tar del av kunskap, berättelser, resultat och erfarenheter från vår pågående forskningscirkel.

Tillsammans skapar vi biblioteket heter forskningscirkeln som sker inom ramen för Språk, makt, skapande. 

Mötet är under ombearbetning och kommer att ske digitalt.

 

Datum:

Torsdag 28 maj 2020

Plats:

Mötet kommer att hållas digitalt

28 maj
CZ3N