Bli handledare för en reporterskola - informationsträff 2 med Minibladet

Vill du testa en ny MIK-aktivitet för barn på biblioteket? Hösten 2021 drar Minibladet igång en utbildning för dig som vill testa ett nytt koncept för att jobba med barns medie- och informationskunnighet på fritiden. Välkommen till en öppen informationsträff (utan förbindelser) där du får veta mer.

I en reporterskola startar du som handledare upp en tidningsredaktion tillsammans med barn i åldrarna 9-13 år. Reporterskolan passar bra att genomföra både som lovaktivitet eller som löpande verksamhet, ungefär som en läsklubb. Reporterskolan kan genomföras på biblioteket eller i samarbete med t ex skolans fritidsverksamhet eller annan samarbetspartner.

Målet är att på ett lustfyllt sätt öka barns medie- och informationskunnigheter och intresse för nyheter genom att de själva skapar nyheter i olika format. Nyheterna publiceras, vilket ger barnen en egen röst och plats i det i det offentliga rummet.

Om handledarutbildningen
Handledarutbildningen ger dig verktyg och material för att kunna starta upp en tidningsredaktion/reporterskola där barnen blir reportrar och lär sig skapa egna nyheter. Du kan sen välja att driva reporterskolan / tidningsredaktionen själv eller med stöd av Minibladets journalister/skrivpedagoger.

OBS! Handledarutbildningen genomförs digitalt och även reporterskolan går att genomföra digitalt och smittsäkert.

För vem?
Träffen riktar sig främst till alla som arbetar på folk- och skolbibliotek i Sverige, men även andra intresserade är välkomna.

När?
Tisdag 11 maj 2021
Klockan 14.00-15.30

Var?
Teams-möte, drop-in (ingen föranmälan)
Klicka dig in i Teams-mötet via denna länk

Frågor?
Mer information om Minibladet, reporterskolan och handledarutbildningen hittar du här 


Datum:

Tisdag 11 maj 2021

Plats:

Teams

Tid:

14:00 - 15:30

Klicka dig in i Teams-mötet via denna länk:
https://bit.ly/3fMHE4b

11 maj
Innehållsansvarig: Ann Catrine Eriksson
PVCC