Bokrecept

Samverkansmöte för dig som arbetar med bokrecept inom bibliotek, barnhälsovård, logopedmottagning eller som specialpedagog i Sörmland.

Mötet ger oss en möjlighet att ställa frågor till varandra så att vi kan utveckla vårt samarbete kring språkstöd till barn mellan 0-6 år.

Stående punkter är statistik från året innan och eventuell justering av själva bokrecepten. Boka dagen. Detaljerat program och anmälan kommer senare.

Datum:

Torsdag 11 februari 2021

Plats:

Tid och plats inte bestämd ännu

11 februari
687T