Bokstart Trosa

En dag om Bokstart, små barns språkutveckling och samverkan mellan bibliotek, förskola och BVC.

I Trosa har ett språknätverk startas med medel från Kulturrådets nationella Bokstartssatsning. Dagen riktar sig främst till anställda inom bibliotek, förskola och BVC i Trosa. Bibliotek från andra kommuner som vill veta mer om Bokstart, språkutveckling och samverkan är också välkomna att anmäla sig. Ta gärna med en kollega från förskola eller BVC i din kommun!

Program kommer.

Datum:

Onsdag 6 november 2019

Plats:

Trosa

6 november
N6D4