Digital träff om gränsdragningar och etiska dilemman

Etiska dilemman – samtal om var gränserna går för vad vi gör på biblioteket. Kom och diskutera tillsammans!

Diskussionen tar sin utgångspunkt i kursen Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav på Digiteket.

Datum:

Torsdag 22 oktober 2020

Plats:

Digitalt i Teams

Tid:

14:00 - 15:00

Uppge om vi kan göra något för att underlätta ditt deltagande när du anmäler dig. Du anmäler dig via e-post till Skyddad adress

22 oktober
Innehållsansvarig: Malin Klintholm
SNE8