Inspirationsdagen - allas rätt till läsning och kultur inom omsorgerna

Inspirationsdagen 2021 är för dig som arbetar med eller är intresserad av läsning och kultur inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Träffen blir i år digital. Det är gratis delta!

Alla har rätt till läsning och kultur. Hur hittar vi sätt att göra det och vad kan vi lära av varandra? Inspirationsdagen 2021 för dig som arbetar som kultur-, läs- eller fritidsombud eller är högläsare inom äldreomsorg, LSS eller socialpsykiatri, på bibliotek eller studieförbund. 

Hur anmäler jag mig?

Inspirationsdagen genomförs digitalt. Information om anmälan kommer längre fram i vår.

Vilka programpunkter har årets inspirationsdag?

Programmet släpps längre fram i vår. Programmet kommer innehålla korta programpunkter om läsning, musik, och andra kulturformer, om digitala tillvägagångssätt och kreativa lösningar.

Vad behöver jag för att delta?

Du behöver tillgång till en dator, surfplatta eller mobil med uppkoppling.  Du kan delta tillsammans med andra om ni har en större bildskärm där du jobbar.

Datum:

Måndag 17 maj 2021

Plats:

Digitalt

Tid:

13:00 - 16:00

Frivillig gemensam lunch från klockan 12 för dig som önskar. Programmet startar klockan 13:00.

Mer information kommer längre fram.

17 maj
E6UW