Träff om lättlästa bokcirklar och läsmod

Vi samtalar utifrån och om boken Bokcirkel i lättläst – att skapa läsmod hos läsare med funktionsvariationer.

"'Det är lättare att förstå när vi är tillsammans.' /Tove, bokcirkeldeltagare"

Så står det överst på baksidan av boken Bokcirkel i lättläst - att skapa läsmod hos läsare med funktionsvariationer. Alla har rätt till läsupplevelser, och en bokcirkel kan vara vägen dit. Hur gör vi bokcirklar? Hur skapar vi meningsfulla samtal? Hur hanterar vi känslor som uppstår? 

Om träffen

Vi möts digitalt och samtalar utifrån boken och egna erfarenheter. Kanske har du en bokcirkel redan eller så vill du skapa en? Oavsett, den här träffen är för dig som arbetar läsfrämjande på bibliotek, inom studieförbund, på ett gruppboende eller inom daglig verksamhet. 

Du anmäler dig genom att mejla Victoria på Biblioteksutveckling Sörmland. Begränsat antal platser.

Datum:

Onsdag 9 juni 2021

Plats:

Digitalt

Tid:

11:00 - 12:00

Du får en inbjudan med en möteslänk efter att du anmält dig. Uppge gärna om vi kan göra något för att underlätta ditt deltagande.

9 juni
Innehållsansvarig: Victoria Lagerkvist
18VP