Mälartinget

Temat för årets Mälarting är globala trender. Vad krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion?

Hur vidareutvecklar vi en hållbar Stockholm-Mälarregion med kompetensförsörjning och smarta transporter som står starka i den globala utvecklingen?

På årets Mälarting spanar vi på globala trender och tar nästa steg i vårt En Bättre Sits-samarbete med gemensamma infrastrukturprioriteringar.

Läs mer och anmäl dig här

FM52