Mediesamverkansträff med tema Libris

För dig som arbetar med eller är intresserad av katalogisering och arbete i Libris. Kom på digital träff!

YZ5Y