Nätverksträff: Läslust inom LSS-omsorg i Sörmland

Hur gör vi läsning tillgänglig för alla? Kom på nätverksträff och samtala om läsning, skrivande, samarbete och delaktighet inom LSS-omsorg i Sörmland!

För läsombudsansvariga på bibliotek och inom LSS-omsorg samt andra intresserade i Sörmland.

QFGM