Samverkansmöte för Bokrecept

Fokus för årets samverkansmöte är att få tips om nya bra bokreceptböcker inom bokreceptens olika kategorier. Vi delar med oss till varandra och bygger kunskap tillsammans. Stående punkter är justeringar av bokrecepten samt statistik för 2019.

Anmäl dig senast 1 mars

Tacka Ja i Skypemötesinbjudan i Outlook eller anmäl dig till någon av Skyddad adress
Barnhälsovården Sörmland eller Skyddad adress
Biblioteksutveckling Sörmland

Datum:

Onsdag 4 mars 2020

Plats:

Skype

Tid:

13:00 - 15:00

4 mars
AMA2