Små barn i en digital värld – vad säger forskningen? Språka, läsa, skärma

Studiedag för hela länets bibliotek, barnhälsovård och förskola med fokus på barn 0-6 år. Sprid gärna information om dagarna till era samarbetspartners inom BVC och förskola.

Dagen kommer att gå av stapeln två dagar på två orter, välj den dag och ort som passar dig!

Dagen ersätter samverkansmöte för Bokrecept som var planerat till 14 feb.

Program kommer.

Datum:

Torsdag 13 februari 2020

Plats:

Nyköping, Scandic Stora hotellet

13 februari
HAUE