Träff för styrgruppen i ökad mediesamverkan

Rapporten kring effektkartläggningen presenteras för styrgruppen.

Datum:

Fredag 28 februari 2020

28 februari
VW23