Bokrecept - samverkansmöte

Välkommen på det årliga samverkansmötet för dig som arbetar med Bokrecept! Mötet vänder sig till samtliga professioner som arbetar med Bokrecept i kommuner och Region Sörmland; barnhälsovårdssköterskor, logopeder, tal-, språk- och specialpedagoger och bibliotekarier.

På mötet följer vi upp hur arbetet går, ställer frågor till varandra och pratar om huruvida något ska ändras i själva bokrecepten. Vi tar en titt på statistiken över utskrivna och uthämtade bokrecept. Vi pratar om Språka mera-påsarna; hur har det fungerat på biblioteken?

Boka dagen i din kalender!

Barnhälsovården Sörmland & Biblioteksutveckling Sörmland

Datum:

Fredag 11 februari 2022

Plats:

Tiden är preliminär!

Tid:

08:30 - 11:00

11 februari
6BJR