Utbilda dig till läsledare i metoden Shared Reading

Bli läsledare i metoden Shared Reading! Du som arbetar i Sörmland kan ansöka om en plats till den digitala utbildningen. Sök senast 24 augusti.

Bli läsledare i Shared Reading - delad läsning i Sörmland. I utbidningen får du lära dig hur metoden fungerar och verktyg som du kan använda för att leda högläsning i grupp. Du får också praktisk erfarenhet av Shared Reading. Utbildningen hålls denna gång på svenska.

Vad är Shared Reading?

Shared Reading är en metod för högläsning och samtal om läsning i grupp. En utbildad läseledare leder samtalet. Vid tillfället läser man dikter, noveller eller andra korta texter. Under läsningen samtalar gruppen om tankar och känslor som texterna väcker hos en.

Deltagarna förbereder inget mellan träffarna, utan texterna delas ut på träffen. Deltagarna är med på det sätt som de själva vill. De som vill kan vara med och läsa högt. Det går också bra att vara med och lyssna.

Studier har visat att Shared Reading är bra för människors mående, och kan förbättra både självkänsla och självförtroende.

Vem kan utbilda sig till läsledare?

Shared Reading används i en bredd av verksamheter och sammanhang. Shared Reading används bland annat inom äldreboende, skolor, kriminalvården, psykiatrin, studieförbund, kvinnojourer och bibliotek. Du som utbildar dig till läsledare kan därför jobba inom såväl kultur som skola som hälso- och sjukvård.

Vilka håller i utbildningen?

Metoden är utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och sprids via organisationen The Reader. Denna digitala utbildning som nu ges i Sörmland anordnas av certifierade kursledare på Studieförbundet Vuxenskolan. 

När är utbildningen?

Utbildningen är 6 träffar under tre veckor i oktober 2022. Utbildningen genomförs digitalt.

Modul 1 - Tisdag 4 oktober, kl. 13:00-16:30
Modul 2 - Onsdag 5 oktober, kl. 9:00-12:30
Modul 3 - Tisdag 11 oktober, kl. 13:00-16:30
Modul 4 - Onsdag 12 oktober kl. 9:00-12:30
Modul 5 - Tisdag 18 oktober kl. 13:00-16:30
Modul 6 - Onsdag 19 oktober kl. 9:00-12:30

Hur ansöker jag om en plats?

Det finns 12 platser. Du ansöker genom att mejla Skyddad adress senast 24 augusti. Beskriv i din ansökan vad du arbetar med, varför du vill bli läsledare och hur du planerar använda metoden. Du får besked om om du får en plats senast 1 september!

Datum:

Tisdag 4 oktober - onsdag 19 oktober 2022

Plats:

Digitalt

Tid:

4 oktober 13:00 - 19 oktober 09:00

Utbildningen är 6 träffar: Tisdag 4 oktober, Onsdag 5 oktober, Tisdag 11 oktober, Onsdag 12 oktober, Tisdag 18 oktober, Onsdag 19 oktober

4 oktober
322M