Utbilda dig till läsledare i metoden Shared Reading

Bli läsledare i metoden Shared Reading! Du som arbetar i Sörmland kan ansöka om en plats till den digitala utbildningen. Sök senast 24 september.

Bli läsledare i Shared Reading - delad läsning i Sörmland. I utbidningen får du lära dig hur metoden fungerar och verktyg som du kan använda för att leda högläsning i grupp. Du får också praktisk erfarenhet av Shared Reading. Utbildningen hålls på engelska.

Vad är Shared Reading?

Shared Reading är en metod för högläsning och samtal om läsning i grupp. En utbildad läseledare leder samtalet. Vid tillfället läser man dikter, noveller eller andra korta texter. Under läsningen samtalar gruppen om tankar och känslor som texterna väcker hos en.

Deltagarna förbereder inget mellan träffarna, utan texterna delas ut på träffen. Deltagarna är med på det sätt som de själva vill. De som vill kan vara med och läsa högt. Det går också bra att vara med och lyssna.

Studier har visat att Shared Reading är bra för människors mående, och kan förbättra både självkänsla och självförtroende.

Vem kan utbilda sig till läsledare?

Shared Reading används i en bredd av verksamheter och sammanhang. Shared Reading används bland annat inom äldreboende, skolor, kriminalvården, psykiatrin, studieförbund, kvinnojourer och bibliotek. Du som utbildar dig till läsledare kan därför jobba inom såväl kultur som skola som hälso- och sjukvård.

Vilka håller i utbildningen?

Metoden är utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och sprids via organisationen The Reader som också håller i den digitala utbildningen som ges i Sörmland.  

När är utbildningen?

Utbildningen är 6 träffar under tre veckor i november. Utbildninen genomförs digitalt.

Modul 1 - Måndag 1 nov
Modul 2 - Onsdag 3 nov
Modul 3 - Måndag 8 nov
Modul 4 - Onsdag 10 nov
Modul 5 - Måndag 15 nov
Modul 6 - Onsdag 17 nov

Tiden är 10-14 (lunchpaus ingår).

Hur ansöker jag om en plats?

Det finns 12 platser. Du ansöker genom att mejla Skyddad adress senast 24 september. Beskriv i din ansökan vad du arbetar med, varför du vill bli läsledare och hur du planerar använda metoden. Du får besked om om du får en plats senast 1 oktober!

Datum:

Måndag 1 november 2021

Plats:

Digitalt

Tid:

10:00 - 14:00

Utbildningen är 6 träffar: 1 nov, 3 nov, 8 nov, 10 nov, 15 nov och 17 nov. Alla tillfällen är mellan 10-14 (lunchpaus ingår).

1 november
W2WY