Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Akutmottagningen, medicinsk intermediärvårdsavdelning
(MIMA) och primärvårdsjouren har flyttat

Akutmottagningen, medicinsk intermediärvårdsavdelning
(MIMA) och primärvårdsjouren har flyttat till tillfälliga lokaler på grund av ombyggnad. De nya lokalerna ligger på entréplan vid målpunkt B. Du går in vid entré 1 (huvudentrén) och följer skyltningen. 

Alla väggar är nu klara och installationsarbeten pågår. Flytt och verksamhetsstart förväntas påbörjas i september.

2. En helt ny sjukhusbyggnad

Vi har rivit en av de äldsta byggnaderna på sjukhuset och rest en större och mer modern vårdbyggnad. Byggnaden håller på att driftsättas. 

Den nya vårdbyggnaden

Den nya vårdbyggnaden november 2020. Just nu jobbar vi med invändiga arbeten, bland annat installationer och ytskikt.


Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

För att nå restaurangen, Josefin, gå via nya sjukhusbyggnaden som har öppnat en passage. Följ skyltningen på plats.

3. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

4. Ny dialysmottagning

Verksamheten öppnar i början av september.

5. Ny reservkraftstation

Här bygger vi en ny reservkraftstation. Parkeringen utanför hus K11 finns inte kvar. Vi hänvisar istället till parkeringen på framsidan av sjukhuset. Installation pågår.

6. Ombyggnation för vårdavdelning

Här bygger vi om lokalerna för kommande vårdavdelning som dockas ihop med den nya vårdbyggnaden. Invändigt arbete pågår.

7. Ny oljetanksbyggnad

Två oljetankar ska vara drivmedlet för den nya reservkraftstationen. Installationer pågår.

8. Mottagningskök

Vi bygger om befintliga lokaler till mottagningskök som ska ta emot fleximat.

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 26 augusti 2021
8CMN