Barnkonventionen

Kom igång med barnkonventionen på din arbetsplats! Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Här får du kunskap och stöd.

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Det blir tydligare att biblioteken, som all offentlig verksamhet, ska ta beslut med hänsyn till barnets eller barnens bästa (artikel 3 i barnkonventionen). Barnkonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter.

Vad behöver jag göra?

Barnkonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnkonventionen genomförs på biblioteket. All personal behöver ha kännedom om innehållet i barnkonventionen.

Löpa linan ut är en skrift som riktar sig till dig som är chef för ett folkbibliotek. Den är ett stöd för dig i arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten. Den innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig igenom hela implementeringsprocessen. Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län. I Sörmland var Eskilstuna stadsbibliotek involverade i processen.

Hitta material & metoder här!

I länksamlingen nedan hittar du användbar information. För dig som är chef finns skriften Löpa linan ut - som är en strategisk modell för implementering av barnkonventionen att ladda ner. Skriften innehåller en modell i åtta steg som hjälper dig att genomföra barnkonventionen.

Uppdaterat: 4 november 2019
FZ8Q