Biblioteken i Sörmland

Tillsammans främjar folk- och skolbiblioteken, sjukhusbiblioteken, högskolebibliotek, specialbibliotek och regional biblioteksverksamhet en region där du har god tillgång till kunskap och berättelser. Biblioteken i Sörmland är också del av en nationell biblioteksinfrastruktur.

Folkbibliotek är bibliotek öppna för alla

De vanliga biblioteken som är öppna för alla kallas också folkbibliotek. I Sörmlands nio kommuner finns sammanlagt 31 folkbibliotek och mötesplatser med biblioteksfunktion i olika storlekar. Eskilstuna och Nyköping har också varsin bokbuss. Tre av biblioteken har meröppet. Meröppet betyder att biblioteket går att besöka även när det inte är bemannat. Dessutom finns flera digitala bibliotek att besöka på nätet.

Flera olika sorters bibliotek

Förutom folkbibliotek i varje kommun finns också kommunala skolbibliotek inom grund- och gymnasieskola samt statliga Mälardalens högskolebibliotek.

Inom Region Sörmland ryms sjukhusbibliotek, två bibliotek på folkhögskolor, ett gymnasiebibliotek och ett museebibliotek. Här ligger också Biblioteksutveckling Sörmland och vi är den regionala biblioteksverksamheten i regionen.

Statistik kring bibliotek

Kungliga biblioteket samlar in och presenterar Sveriges officiella biblioteksstatistik. 2018 års statistik kommer att publiceras 22 maj 2019.

Uppdaterat: 8 oktober 2019
8B77